Kitap Listesi - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

Kitap Listesi

blog-1TÜRKÇE  BAZI YAYINLARIMIZ

Mahmut ÜSTÜN/Küresel Hegemonya Krizi ve 3. Dünya Savaşı

Yüksel YOKOLMA/Payız Kentlerin Hayalcisi

Ferzende UÇKAN/Aryan

Birsen Babacan ÇENGEL/Hitit Öyküleri

Duran ER/Karapembe

M. Halim GENÇOĞLU-Cihad İŞÇİ/Türk Müziğine Adanmış Bir Ömür Keman Üstadı ve Bestekar Muammer Çetinyay 

Muzaffer TUNCA/Kelaynak'tan Haikular

Muzaffer TUNCA/Düşünce Defteri

Mustafa NAROĞLU/Serçeşme Yolunda

Esat ANIK/Kütahya Ağzı Misalli Sözlük

Esat ANIK/Suyun Rengi

Esat ANIK/Nüktelerden Hikmetlere Şiirleştirilmiş Nasrettin Hoca Fıkraları

Kemal BAYRAKÇI/Acıyla Mühürlü

Hasan ÖZSAN/Aslında Bütün Kuşlar Kardeştir

Burhan ŞEHİT/Sabah Aydınlanır Hep

Serap SALMAN/Tortu

Işıl YÜCE/Hayat ve Roman

Olcay KASIMOĞLU/Düşleri Çalınan Kadınlar

Arzu Güzel Toprak/Milaslı Gad Franko:Muallimlere İrfan ve Terbiye Bahisleri

Yunus YILMAZ- F. Müge SAKAR/Sosyal Bilimlerde Nitel ve Nicel Araştırmalar

Seyfettin ASLAN-Ömer TAYLAN/Siyaset ve Afet Yönetimine İlişkin Çalışmalar

Lütfi SİZER-A. Vedat KOÇAL/Afet ve Ekonomi Alanında Seçme Metinler

Yunus YILMAZ/Pandemi Döneminde Tasarruf ve Yatırım Eğilimleri

H. İbrahim ŞENGÜN/TUTUNDURMA 4.0

İlyas TURHAL/Bir Tutam Masal

Candan TORUN ÖZCAN/ (10 adet Çocuk kitabı)

M. Sait Halim GENÇOĞLU-ERHAN PARLAT/İzmir'de Tasavvufi Hayat ve Mutasavvuf Musikişinaslar

M. Sait Halim GENÇOĞLU-Cihad İŞCİ/Türk Müziğine Adanmış Bir Ömür: Muammer Çetinyay

Gültekin ÖZCAN/Gönül Penceremden

Gültekin ÖZCAN/Gönlümden Armağan

Gültekin ÖZCAN/Dümdüm Çiçeği

Serdal IŞIKTAŞ-Hülya ŞENOL-Kübra ÖZSAT/21. Yüzyılda Eğitimde Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Saygın Koray DOĞANER/Sinema Sinemaya Ayna Tutuyor

Bahar YARDAK/Siyasal Alanda Erkekliğin İnşası

Lidya KUYUMCU/İki Kalp

Lidya KUYUMCU/Ayda

Suat OKAY/Nöropazarlama ve Ambalaj Tasarımı

Kibar TAŞ/Kureyşan Ocağı

Gürhan KARAKİRAZ/Türk Müziği Küçük Usûllerde - Basit Makâmlarda Keman Etütleri

Gürhan KARAKİRAZ/Şahika

Mehmet DOĞAN/Alavere

Yusuf ÇETİNKAYA/ Müzik Dünyasına İlk Adım

Suzan KUYUMCU/Dikiz Aynası

Suzan KUYUMCU/Gül ile Dal Arası Yaşamlar

Kaan GÖKTAŞ/Korkak Yeni Dünya

Kaan GÖKTAŞ/ YOKİSTAN

Mehmet YILDIRIM/Çalışanlarda Örgütsel Demokrasi, Örgütsel Muhalefet ve İşle Bütünleşme -Bir Alan Araştırması –

Cihan TABAK/Dünya Mitolojilerinde Müziğin Varlığı

Hakan UĞURLU/Değme Felek -Kadim Kentin Efsanesi-

Ali Yılmaz/ Emekli Bir Profesörün Anıları

Zeynep Elif Uğurlu/Değerler Eğitiminde Drama Yöntemi Uygulamaları:Etkiler-Sonuçlar

Elif Türker/Tanzimat'tan II. Meşrutiyet'e Kadar (1839-1907) Sosyo-Politik Yansıtıcı Olarak "Hatıra" Türü

Orhan Şahin-Veysel Okçu/Kapsayıcı Liderlik-Örgütsel Mutluluk

Zeynep Tekin Babuç/ Adli Sistemde Suç Mağduru Çocuğun İkincil Mağduriyeti

Tahir Zorkul/ Peride Celal'in Yayımlanmamış Hikayelerinde Kadın

Ali Haydar Soysüren/ 27 Marttan 12 Eylül'e Alevilik ve Siyaset Bağlamında (Türkiye) Birlik Partisi

Ali Haydar Soysüren/Türkiye'nin Yasakladığı Sovyetler Birliği Karşıtı Yayınlar

Seyit Battal Uğurlu/ 1950 Sonrası Türk Edebiyatı Üzerine İncelemeler

Ali Demir/Demokrasi, Hukuk Devleti ve Sivil Toplum

Ramazan Carus/Buluşalım Kadıköy'de

Yusuf Arslan-Aydan Ay, Ruzname-i Çino (Doğruyu söyle Siliya, şem-i aselimiz yanmaz mı dersin?)

Yusuf Arslan/Resmi ve Sözlü Tarih Arasındaki Genç Hayatlar: Etkiler-Sonuçlar 

Yusuf Arslan/Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Araştırmalar 

Yusuf Arslan (Ed.)/Bilim, Eğitim, Tarih, Toplum

Yusuf Arslan (Ed.)/Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar 1

Yusuf Arslan (Ed.)/Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar 2

Yusuf Arslan (Ed.)/Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar 3

Yusuf Arslan (Ed.)/Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar 4

Yusuf Arslan (Ed.)/Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar 5

Yusuf Arslan (Ed.)/Eğitim, Toplum, Yönetim Alanına İlişkin Seçme Eserler

Yusuf Arslan/Seyis'in Gözü (Bir) Akademia Romanı

Yusuf Arslan/ 38, Travma, İyileşme ve Annemin Yüzyılı

Yusuf Arslan/ Ölümün, Yasın, Travmanın Sınır Hattında Bir Sanat: Şuarecilik  

Rıza Can/Tanzimat Bürokratları: Kalemden Vali Paşalığa

James Reese/Gölgeler Kitabı

Cevat Geray / Türkiye’den ve Türkiye’ye Göçler ve Göçmenlerin İskanı (1923-1961)

Mesut Özcan / Tunceli’de Kurulan Halkevleri ve Halkodaları (1932-1951)

Pierre Bourdıeu/ Hukukun Gücü- Yasal Alanın Sosyolojisine Doğru

Meltem Yetişyiğit (Ala-i Tilbe)/Oku

Abdulmamad İloliev / Pamir İsmailileri –Efsaneler, inanç ve tarih- (Çev. Kibar Taş)

Anonim / İsmaililik İnancının Temel Metinlerinden Kelâm-ı Pir (Çev. Tahereh Mirzayi)

Rüstem Erkan / Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Sosyal Yapısı ve Değişme Eğilimleri

Yusuf Zeri/ Sivas Koçgiri Bölgesindeki Aşiretler ve Zerikiler

Midran Yokuş / Çağdaş Abdal Vecihi Timuroğlu

Doğan Çelik/Dikenli Yol

Özlem Kevinç/Munzur Vadisi Milli Parkı- Doğal Özelliklerin İncelenmesi

M. Yıldırım-M.Özcan/ Kartalların Ozanı Vecihi Timuroğlu

Cihan Söylemez / Dürlandiyalı Lorenzo’nun Dünyası

Umut Yurdusar/Zor Kapısı

Kadri Önal/Divana Duran Güllerdik

Zeki Düzgün/Geçip Giderken

M. Mahsun Doğan/Kar Yağıyor Gökyüzünün Kalbine

Düzgün Demir / Anılarla Tunceli Senatörü Mehmet Ali Demir

Serkan Erdoğan / Yerli ve Yabancı Kaynaklara Göre Dersim ve Çevresindeki Arkeolojik Araştırmalar 

İbrahim Olcaytu / Folklor Defterleri 

Karl Marx / Orman Kaçakçılığı Üzerine (Çev. Selin Ceyhan) 

Nazmi Sevgen / Doğu’da Kürt Sorunu (Haz. Mesut Özcan)

Abbas Turan / Kement Attım Güneşe (Şiir) 

Ahmet Arslan/Dardağanın Kurdu

Ahmet Cemil/Çığ Gibi

Ali Gümüş/Peşt Mecarne

Necmi Uçar/Yazı Kalır

Anne Rice/ Kan ve Altın (Vampir Günlükleri)

J. G. Taylor / Araştırma Notları

Vecihi Timuroğlu / Dünya Yazınında Doğal Aşk Şiirleri

Nihal Tekkanat / Mehmet Seyda – Demir Özlü Mektuplaşmaları

Zeki Görgü / Yazılı ve Sözlü Anlatımlara Göre Seyit Mahmud Hayrani

Doğan Munzuroğlu/İnsanla Toprak Arasında

Onur Sancak/Sevda Düşleri

Özer Burgaz/Buzdağında Arınma

Ömer Yalçın/Şilk Köyü  (Akkavak)

Hacer Buyruk/Çıplak Kadınlar Şubatı

Mehmet Ercan/Pir Sultan Abdal  Destanı

Hüseyin Çağlayan-Mesut Özcan / Tarihsel ve Sosyolojik Gelişimi ile Zazaca

Mehmet Mükan / Kıtavê Qursê Zazaki (Zazaca Ders Kitabı)

Hıdır Dulkadir/Kutsal Mekanlarımız ve Efsaneler

İbrahim Bahadır/Ümmetten Millete Türk Ulusu'nun İnşaası (1860-1945)

Halil Doğan/ Aydınlık Dizeler

Zeki Düzgün /Geçip Giderken (Şiir) 

Kemal Burkay / Dersim (Şiir) 

Abbas Turan / Yokluğun Sığmıyor Gurbete 

Abbas Turan / Sırası Gelen Acılar 

Abbas Turan /Kement Attım Güneşe

Mustafa Aslan/Bozatlı Süvari

Neslihan Yılmaz/Uça Uça 

Vecihi Timuroğlu / Bir Sürgünün Ezgileri 

Vecihi Timuroğlu / Büyü 

Vecihi Timuroğlu / Hallac-ı Mansur’dan Nesimi’ye Değin Doğu’da ve Batı’da Düşünsel Gelişme Üzerine Söylev

Vecihi Timuroğlu /Alevilik, Bektaşilik, Şiilik, Kızılbaşlık 

Mesut Özcan / Öyküleriyle Dersim Ağıtları (iki cilt)

Mesut Özcan/ Tunceli'de Kurulan Halkevleri ve Halkodaları (1932-1951) Yazışmalar-Belgeler-Fotoğraflar

Hasan Reşit Tankut/Zazalar Üzerine Sosyolojik Tetkikler

Erdal Gezik-Mesut Özcan / Alevi Ocakları ve Örgütlenmeleri 

Erdal Gezik/Şeref Kimlik Cinayet- Namus Cinayetleri Üzerine Bir Araştırma

Kevser Eğilmez/Bir Köy Öğretmeninin Anıları

M. Seyfeddin ibn Zülfikari Derviş Ali / Bektaşi İkrar Ayini (Çev. Mahir Ünsal Eriş) 

Tayfun Atay / Göl ve İnsan –Beyşehir Gölü Çevresinde Doğa-Kültür ilişkisi Üzerine Antropolojik Bir İnceleme

Karerli Mehmed Efendi / Yazılmayan Tarih ve Anılarım (1915-1958) (Yayına Haz. Ali Rıza Erenler) 

Oscar Wilde/Masallar

Rıza Demirdöğen/ Hayatım, Yaşadıklarım, Anılarım

Meral Salman / Müze Duvarlarına Sağmayan Bir Dergah: Alevi-Bektaşi Kimliğinin Kuruluş Sürecinde Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri 

Nihat Taydaş / Yılmaz Güney Sineması 

TÜRKÇE DIŞINDAKİ DİLLERDE YAYIMLANMIŞ BAZI ESERLERİMİZ 

Antoine De Saint-Exupéry , Le Petit Prince '978-605-4915-48-4'

Marcel Proust, In Search Of Lost Time '978-605-4915-49-1'

Agatha Christie, Murder On The Orient Express '978-605-4915-47-7'

David Herbert Lawrence, The Rainbow '978-605-4915-45-3'

Willa Cather, The Professor's House '978-605-4915-46-0'

Joseph Conrad, Heart Of Darkness '978-605-4915-50-7'

Edith Wharton,  The House Of Mirth '978-605-4915-51-4'

William Shakespeare, The Tragedy Of King Lear  '978-605-4915-52-1'

Arthur Conan Doyle, The Walley Of Fear - '978-605-4915-54-5'

Friedrich Nıetzsche,  Thus Spake Zarathustra '978-605-4915-53-8'

Charles Dickens, Oliver Twist '978-605-4915-55-2'

Goethe, Iphigenie Auf Tauris '978-605-4915-56-9'

Aisopos, Aesop's Fables '978-605-4915-57-6'

George Orwell, 1984  '978-605-4915-58-3'

Antoine De Saint Exupery, Battle Plot '978-605-4915-59-0'

Pelham Grenville, Wodehouse Carry On, Jeeves, '978-605-4915-61-3'

Rudyard Kipling, Captains Courageous '978-605-4915-60-6'

Katherine Mansfield, The Little Girl And Other Stories '978-605-4915-63-7'

Robert Frost, Poetry For Kids  '978-605-4915-62-0'

Wallace Stevens, Transport To Summer'978-605-4915-65-1'

Ernest Hemingway, The Sun Also Rises - '978-605-4915-64-4'