ÇALIŞANLARDA ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ, ÖRGÜTSEL MUHALEFET ve İŞLE BÜTÜNLEŞME -Bir Alan Araştırması – - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

ÇALIŞANLARDA ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ, ÖRGÜTSEL MUHALEFET ve İŞLE BÜTÜNLEŞME -Bir Alan Araştırması –

150.00 TL

Kitap Hakkında

Bu kitap, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tez Danışmanı Prof. Dr. Mehmet DENİZ danışmanlığında hazırlanan ve 13.03.2020 tarihinde tez savunması yapılarak kabul edilen “Çalışanların Örgütsel Demokrasi Algılarının Örgütsel Muhalefet Davranışı ve İşle Bütünleşme Düzeyine Etkisi: Bir Alan Araştırması” isimli doktora tezinin basılı halidir.

Tezin başlığı ve içeriğinde yapılan ufak düzenlemeler dışında başkaca değişiklik yapılmamış, tez olduğu gibi kitaplaştırılmıştır.

Kitabın birinci bölümünde demokrasi ve örgütsel demokrasi kavramları üzerinde durulmuş, ikinci bölümünde örgütsel muhalefet kavramı ele alınmış, üçüncü bölümünde işle bütünleşme kavramı izah edilmiş, dördüncü bölümde ise ulusal bir şirketin bir bölge müdürlüğünde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir.

Kitabın, alanın uzmanlarına ve konuya ilgi duyan kesimlere yararlı olmasını temenni ederim.

Tez danışmanım Prof. Dr. Mehmet Deniz’e, aileme, eşime ve kitabın basılmasına vesile olan Kalan Yayınları’na teşekkür ederim.