DEĞERLER EĞİTİMİNDE DRAMA YÖNTEMİ UYGULAMALARI: ETKİLER-SONUÇLAR - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

DEĞERLER EĞİTİMİNDE DRAMA YÖNTEMİ UYGULAMALARI: ETKİLER-SONUÇLAR

150.00 TL

Kitap Hakkında

Çalışma süresince yapıcı eleştirileri ve değerli katkılarıyla bana destek olan ve hiçbir yardımı esirgemeyen danışman hocam Prof. Dr. Mevlüt KAYA’ya teşekkürlerim sonsuzdur. Araştırmanın oluşumunda gönüllü olarak uygulamalara katılan öğrencilere ve ailelerine, araştırmanın çeşitli aşamalarında verdiği destek ve katkılarından dolayı Arş. Gör. Samet Karahüseyin’e teşekkür ederim. Çalışmalarımın her aşamasında maddi ve manevi destekleriyle hep yanımda olan, anne ve babama teşekkürü bir borç bilirim. Kalan Yayınları’ndan çıkan bu eserin konunun uzmanlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve ilgi duyan okurlara katkısı olması dileğiyle…

                               Zeynep ELİF UĞURLU/30.07.2023