DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ VE SİVİL TOPLUM - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ VE SİVİL TOPLUM

  • Yazar: Ali DEMİR
  • Sayfa Sayısı: 150
  • Stok Durumu: Var
75.00 TL

Kitap Hakkında

                                                                                                                                                                                                           DEMOKRASİ, HUKUK DEVLETİ VE SİVİL TOPLUM

Ali DEMİR

 Demokrasi kelimesinin kökleri Yunanca’dan gelir. Demokrasi iki ekten oluşur; demos, halk anlamına gelirken; kratos, yönetim demektir. Temel anlamıyla demokrasi, yönetimde hükümdarların ya da soylular sınıfının değil, halkın egemen olduğu bir siyasal düzendir. Demokrasi ortak çıkarları savunmak, yurttaşların, vatandaşların ve daha genel olarak bütün katılımcıların gereksinimlerini karşılamak üzerine kurulu bir ortak karar verme sürecidir. Bunu yaparken de, bireylerin ahlaki öz gelişimine ket vurmaksızın ve herkesin çıkarını savunarak yapılması gerekir. Demokrasiler bu yönüyle sadece kimi kültürel farklılıklar göstermekle kalmazlar, ama aynı zamanda ondan farklı şeyler beklediğimiz için, demokrasi sürekli gelişime ve/veya gerilemeye de açık olan bir siyasal düzen olarak görülür.