DÜNYA MİTOLOJİLERİNDE MÜZİĞİN VARLIĞI - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

DÜNYA MİTOLOJİLERİNDE MÜZİĞİN VARLIĞI

  • Yazar: Cihan TABAK
  • Sayfa Sayısı: 99
  • Stok Durumu: VAR
150.00 TL

Kitap Hakkında

Bu kitap, müzik ile mitoloji gibi özünde iki farklı insani ve aynı ölçüde de iki farklı alan arasında çok boyutlu ilişkileri incelemektedir.

Bu kitap, müzik ile kozmolojinin, ayin ile simgeciliğin arasındaki ince ilişkiyi ele alırken, müziğin ilahî güç ile iletişime geçme, insani durumları betimleme ve tarif edilemeyeni ifade etmeye yönelik bir vasıta haline geldiğini panoramik bir bakış açısı ile sunmaktadır.

             Dr. Öğretim Üyesi Cihan Tabak/Harran Üniversitesi Müzik Bölümü