KAPSAYICI LİDERLİK & ÖRGÜTSEL MUTLULUK (Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlarla Yapılan Bir Araştırma) - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

KAPSAYICI LİDERLİK & ÖRGÜTSEL MUTLULUK (Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanlarla Yapılan Bir Araştırma)

50.00 TL

Kitap Hakkında

e-kitap

Bu kitap, okul yöneticilerinin kapsayıcı liderlik davranışları ve bu davranışların rehber öğretmen/psikolojik danışmanların örgütsel mutluluk üzerindeki etkisini inceleme konusu yapmıştır. 

Kitabın birinci bölümünde kapsayıcı liderlik ve özellikleri, ikinci bölümünde örgütsel mutluluk ve başat özellikleri, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölümlerinde ise ilgili araştırma bölümlerine yer verilmiştir. 

Okuyucuya yararlı olması dileğiyle.