Kartalların Ozanı - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

Kartalların Ozanı

80.00 TL

Kitap Hakkında

Adını, Özdemir İnce'nin Vecihi Timuroğlu'na imzaladığı bir kitaptaki ifadeden alan ve kapak resmi ise Cemal Süreya'nın çizimi ile Vecihi Timuroğlu portresi olan elinizdeki kitap, altı bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde, Vecihi Timuroğlu'yla farklı zamanlarda, farklı konularda yapılan söyleşiler yer almaktadır.

Bu bölümde ayrıca onun 1991 yılında kendi sanatı ve kişiliği üzerine yaptığı ve bugüne değin yayımlanmayan bir konuşmanın metni de bulunmaktadır.

İkinci bölümde Vecihi Timuroğlu'nun son eşi Aysel Çakır Timuroğlu, Ayten Timuroğlu'nun anılardan oluşan yazısı, yakın dostu ve akrabası Cemal Süreyi nin eşi Zühal Tekkanat ile yapılan söyleşiler ve Timuroğlu'nun kızı Zerrin Timuroğlu'nun yazısı yer almaktadır.

Üçüncü bölümü ise Vecihi Timuroğlu'nun bazı kitaplarıyla ilgili yazılan akademik değerlendirmeler oluşturmaktadır.

Böylelikle, onun en azından birkaç yapıtının bilimsel çevrelerce nasıl yorumlandığı da görülmüş olacaktır.