KOZLUCA (Bir Köy Monografisi) - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

KOZLUCA (Bir Köy Monografisi)

350.00 TL

Kitap Hakkında

Eser, bir zamanlar yüksek nüfusuyla bölgedeki en canlı köylerinden biri olan Dersim’in (Tunceli) Ovacık ilçesindeki Kozluca köyünün monografisine dayanıyor. Köyün çoğunluğunu oluşturan Aslanuşağı aşiretinin genel yapısından bahseden ve onun tarihteki izini süren Ahmet Demirdöğen, daha geniş ölçekteki Şeyh Hasan aşiretine kadar uzanan bir toplumsal tarih yazımı gerçekleştiriyor.
Kozluca köyünün toplumsal tarihini hem yazılı hem de sözlü tarih çalışmalarına dayalı şekilde kaleme alan Demirdöğen, Kozluca’nın canlı dönemindeki toplumsal yapısını, ekonomik ilişkilerini, gelenek ve göreneklerini, kültürel örüntülerini, dilini, inanç ve toplumsal örgütlenme biçimlerini genel hatlarıyla okuyucuya sunuyor. Bunun yanında köyün gündelik hayatına ve Dersim Aleviliğinin yaşanma biçimlerine ilişkin de betimlemelerde bulunuyor.
Bütünsel bir bakışla kaleme aldığı eserinde birebir tanıklıklar üzerinden yaşanmış olayların anlatımlarına da yer vererek bir dönemin tarihine de ışık tutuyor. Böylece Kozluca köyü tekil örneğinde, hem Dersim’deki köy yaşantısının nasıl olduğuna dair bir etnografik fotoğraf çekmiş oluyor hem de Dersim tarihinin anlaşılmasına önemli katkılar sunmuş oluyor.