NÖROPAZARLAMA VE AMBALAJ TASARIMI - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

NÖROPAZARLAMA VE AMBALAJ TASARIMI

  • Yazar: SUAT OKAY
  • Sayfa Sayısı: 190
  • Stok Durumu: VAR
230.00 TL

Kitap Hakkında

Bu kitap, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsünde Tez Danışmanı Prof. Dr. Mahmut TEKİN danışmanlığında hazırlanan ve 02.04.2021 tarihinde tez savunması yapılarak kabul edilen “Nöropazarlama ve Ambalaj Tasarımı Araştırması” isimli doktora tezinin basılı halidir. Tezin başlığı ve içeriğinde yapılan ufak düzenlemeler dışında başkaca değişiklik yapılmamış, tez olduğu gibi kitaplaştırılmıştır. Kitabın birinci bölümünde nöropazarlama kavramı, özellikleri ve uygulama yöntemleri üzerinde durulmuştur, ikinci bölümünde ambalaj ve ambalaj tasarımı ele alınmıştır, üçüncü bölümünde nöropazarlama ve ambalaj tasarımı araştırması yöntemi ve yapılan deneysel çalışma sonucunun bulgularına ve araştırmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Kitabın, alanın uzmanlarına ve konuya ilgi duyan kesimlere yararlı olacağına kuşku yok...