Orta Asya’dan Anadolu’ya Uzanan Köklü Tarihi İle KUREYŞAN OCAĞI - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

Orta Asya’dan Anadolu’ya Uzanan Köklü Tarihi İle KUREYŞAN OCAĞI

  • Yazar: Kibar TAŞ
  • Sayfa Sayısı: 370
  • Stok Durumu: VAR
170.00 TL

Kitap Hakkında


Eserin ilk kısmında, Seyyid Mahmud-ı Kebir'in de mensubu olduğu Kureyş Aşireti'nin, dervişten önceki ve sonraki tarihi, arşiv belgeleri, yazılı kaynak ve eserler ışığında ortaya konulmuştur. Sonraki kısımda, öncelikle Kureyş'in hayatı, sonra da bugün sıkça bahsedilen, ki kendisine atalarından miras kalan ve Peygamberin isteğiyle yazıldığı söylenen “şecere”si hakkında kimi bilgiler verilmiş olup, “şecere”nin içeriği analiz edilmiştir. Bu kısımda ayrıca Seyyid Mahmud Hayrani ve Derviş Beyaz/Gevr Ocağı hakkında ortaya atılan iddialar ve bunların cevapları da bulunmaktadır. Son kısımda ise temel, yüz yüze görüşmelerle elde edilen sözlü veriler olmak üzere, arşiv belgeleri ile yazılı kaynak ve eserlerden de yararlanılarak, Tunceli'deki Kureyşan Ocağı’nın gelenek ve görenekleri hakkında bazı bilgiler verilmiştir.  “Dünü ve Bugünü ile Kureyşan Aşiretleri” adlı doktora tezinin kısmen genişletilmiş hali olan bu eserin ilk baskısına eklenmeyen ve daha sonra elde edilen kimi yeni bilgiler de eklenmiştir.