PERİDE CELAL’İN YAYIMLANMAMIŞ HİKÂYELERİNDE KADIN - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

PERİDE CELAL’İN YAYIMLANMAMIŞ HİKÂYELERİNDE KADIN

50.00 TL

Kitap Hakkında

 • Türk edebiyatında 1930-1950 arası dönem tefrika geleneğinin çoğunlukla ‘kadın yazar’lar tarafından sürdürüldüğü yıllardır. Edebiyat dünyasına adım atmak ve adından söz ettirmek isteyen kimi yazarlar için gazete adeta bir vitrin işlevi görür. Bu vitrinde yer almak isteyen yazarlar kaleme aldıkları popüler tarzdaki ürünleri farklı gazetelerde yayınlama çabasına girişirler. Bu yazarların başında Güzide Sabri, Muazzez Tahsin, Cahit Uçuk ve Kerime Nadir gibi isimler yer alır. Bu yazarlardan bir diğeri de ilk öyküsü 1935’te Yedigün dergisinde “Ak Kızın Hikâyesi” adıyla yayımlanan Peride Celal’dir.

  Yazar, Yedigün ve HerHafta dergileri dışında Tan, Posta, Cumhuriyet ve Milliyet gazetesinde yayımladığı dört yüzü aşkın hikâye, röportaj ve tefrika romanlarıyla kısa sürede gazetelerin “tiraj lokomotifliği”ni üstlenir.

  Kadın karakterlerin merkezde yer aldığı ve “aşk”ın ana tema olarak tercih edildiği bu hikâyeler, teknik açıdan zayıf olmalarına rağmen duru, temiz bir Türkçe ile kaleme alınmış olmaları ve daha da önemlisi döneminde bir okur kitlesi yetiştirmiş olmaları bakımından kayda değerdir.

  Büyük bir yekûn tutan bu hikâyeler, her şeyden önce popüler kültür çalışmaları açısından önemli bir birikime sahiptirler. Daha çok devrin kadın okuyucuları tarafından ilgiyle okunan bu ürünler, gazetelerin satışına da doğrudan etki ederler. Bunun yanı sıra söz konusu anlatılar, bir yazarın yetişme sürecine tanıklık etmeleri yönüyle de ayrıca üzerinde durulmaya değerdir. Okuyucu bu yolla öyküden öyküye kalemi incelen, üslubu nahifleşen, dili arılaşan bir yazarın sanatında kaydettiği aşamalara da tanıklık etme imkânına sahip olur. Peride Celal’in sanatında ikinci dönem olarak değerlendirilen 1950 sonrasında kaleme aldığı sanatsal değeri yüksek roman ve hikâyeler, bu sürecin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Diğer bir ifadeyle, bu ilk dönem ürünleri bir bakıma, yazarı olgunluk dönemi olarak değerlendirilen ikinci döneme hazırlayan ‘karalamalar’ niteliğindedir.

  Peride Celâl, Peride CELÂL, P. Celal, Peride Gencay, Peride Gençay, P. Gencay, Peride Celâl Bayburtlu, Peride Celâl Bayburdlu, P.C. imzalarıyla kaleme alınmış bu metinler, hem taşralı hem de kentsoylu kadınların hayat karşısında ayakta kalma mücadelelerine, hayattan beklentilerine, sıkışmışlıklarına, iletişim/iletişimsizliklerine, mutluluk/mutsuzluklarına, aşklarına/aşksızlıklarına, erkeklerle ilişkilerine, hayal kırıklıklarına; bir bütün olarak bireysel ve toplumsal kimliklerine odaklanırlar.

  Peride Celâl, üvey babasının memuriyet görevi dolayısıyla Anadolu’nun değişik kentlerinde bulunmuş, burada yakından tanıma imkânı bulduğu köylü kadınların hayat mücadelesini hikâyelerine taşımıştır. Bunun yanı sıra kentsoylu kadınların hayatlarını anlattığı hikâyeler de kaleme almıştır. Yazar bu bölümde yer alan hikâyelerinde çoğunlukla “burjuva” sınıfına mensup kadınların çevreleriyle olan ilişkilerindeki yozlaşmalara odaklanır.  Onun neredeyse bütün yazdıklarında kadınlar odakta yer alırlar ve büyük bir saltanat sürerler. Bu şekilde kendisinin de içinden geldiği bu kesimi içten bir bakışla mercek altına alır. Bir kadın olarak yakından tanıdığı ve iyi bildiği bir dünyanın insanlarını gerçekçi bir bakışla yazmayı başardığı da söylenebilir.

  Kitap Temini: whatsupp sipariş hattından sipariş verilmektedir.