SİNEMA SİNEMAYA AYNA TUTUYOR - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

SİNEMA SİNEMAYA AYNA TUTUYOR

150.00 TL

Kitap Hakkında

İlk bölüm, Sinemanın özdüşünümselliğine derinlemesine bir giriştir. Bölümler arası ilerledikçe sinemanın kendi hafızasını nasıl yarattığına dair farklı bakış açıları ele alınmıştır.  Bu süreç karmaşık olsa da bölümler arası ilerledikçe sinema ve hafıza arasındaki etkileşimi açığa çıkarır ve bu ilişkiyi daha yakından anlamamıza olanak tanır. Bu anlamlandırma girişimi Sinema ve Gelenek arasındaki bağlar aracılığıyla görünür olur.  Sinemanın geleneksel sanat biçimlerine nasıl bağlı kaldığı, geleneksel anlatı özelliklerinden ne şekilde farklılaştığı ve geleneksel sınırlarını nasıl yeniden tanımladığı kitabın incelediği konular arkasındadır. 

Ancak, bu keşfi daha da çekici kılan şey, ikinci kısımda 1980 sonrası Türk sinemasını merkeze almasıdır. 1980'ler, Türkiye için birçok açıdan dönüştürücü bir dönemdir. Politika, toplum ve sanat alanlarında önemli değişiklikler yaşanmıştır ve sinema bu bağlamda bir istisna değildir. Yeşilçam'ın Kendi Geçmişine Bakışı, endüstrinin kendi tarihini ele alarak geçmişini anlamaya ve geleceğini tanımlamaya çalıştığı duygusal bir anlatım sunmakla birlikte aynı zamanda düşündürücüdür. 

Yönetmenin Özdüşümselliği başlığı, kameranın arkasındaki yaratıcı zihinlere derinlemesine bir bakış açısı gerektirmektedir. Bu süreç film üreticilerinin sadece hikâye oluşturmakla kalmayıp, hikâye yaratma sanatı üzerine düşündükleri bilişsel süreçlerin de bir yansımasıdır. Sinemada sektörel sorunların işlendiği son bölüm ise sinema endüstrisinin zorluklarına ve ayrıntılarına gerçekçi bir bakış sunar. Bu bölüm sanatın ötesinde zorluklar ve engellerin olduğu bir dünyanın varlığına işaret ederken, buna rağmen hikâye anlatma tutkusunun devam ettiğine dair bir hatırlatma niteliği taşımaktadır. 

Sinema Sinemaya Ayna Tutuyor: 1980 Sonrası Türk Sinemasında Özdüşümsel Yansımalar sadece bir kitap değil; bu bir ayna. Okuyucuların ekrandan, hikâyelerin ötesine ve sinemanın kalbine bakmalarına olanak tanıyan bir ayna... Bu ayna sadece seyirciler için değil, Türkiyede sinema ile uğraşmak isteyen herkes için içgörülerle dolu bir yansıma yapmaktadır. Bu yansıma filmlerin evrensel dilini anlamak için benzersiz bir mercek sunan filmlerin varlığı sayesinde gerçekleşmektedir. 

Sayfaları çevirdikçe, bu yolculuğun sizi sadece sinemanın geçmişine değil, sinemanın eleştirdiği, incelediği ve kutladığı meta-dünyaya götürmesine izin verin. Bu kitabın, tüm yansıtıcı ihtişamıyla sinemanın gerçek ruhunu anlamamız için bir rehber olması dileğiyle...