Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar (3) - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar (3)

190.00 TL

Kitap Hakkında

ÖNSÖZ.. 3

TÜRKÇE MAKALELER.. 7

EĞİTİM BİLİMLERİ-SOSYOLOJİ-PSİKOLOJİ KONULU  MAKALELER.. 7

KKTC DEVLET İLKOKULLARINDA TAM GÜN EĞİTİME GEÇİŞTE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ  8

Hülya ŞENOL.. 8

Serdal IŞIKTAŞ 8

Kübra ÖZSAT. 8

Barış KOÇ.. 8

İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLİĞİ TERCİH ETME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ  26

Hülya ŞENOL.. 26

Serdal IŞIKTAŞ 26

Kübra ÖZSAT. 26

Gözde ATAKAN.. 26

KKTC İLKOKULLARINDA GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİM LİDERLİĞİ DAVRANIŞLARININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ. 57

Serdal IŞIKTAŞ. 57

Hülya ŞENOL.. 57

Kübra ÖZSAT. 57

Melike KAYIKÇI. 57

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENME KAYGILARI ÜZERİNE KARMA BİR ARAŞTIRMA.. 80

Serdal IŞIKTAŞ. 80

Hülya ŞENOL.. 80

Kübra ÖZSAT. 80

Melek ÜRÜNCÜOĞLU ÖZDURU.. 80

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE MUTLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE NİCEL BİR ARAŞTIRMA: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ. 111

Duygu KARAKAŞ AYDIN.. 111

OKULLARDA SOSYAL SERMAYENİN OLUŞUMU VE SONUÇLARININ YENİLİKÇİ İKLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ. 122

İsmail ALABAY.. 122

Tuğba KONAKLI. 122

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNDE UYGULADIKLARI YAKLAŞIM, YÖNTEM VE ETKİNLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. 146

Zeynep Elif UĞURLU.. 146

“HARVEY” FİLMİNDE YETİŞKİN BENLİK VE BİR KARAKTER ÖZELLİĞİ OLARAK CANAYAKINLIK   177

Pınar KIZILHAN.. 177

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN ÇEVREYE YÖNELİK SORUMLU DAVRANIŞLARI. 201

Veysel HAYDARİ. 201

OYUN VE ÖLÜM OLGUSUNA SOSYOLOJİK VE DİNİ BAKIŞ. 212

Büşra ÖZÜDOĞRU.. 212

SURİYELİ SIĞINMACILARA YÖNELİK SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI. 223

Rabia KÜÇÜKDAĞ.. 223

İŞLETME, COĞRAFYA, FİNANS, KAMU YÖNETİMİ KONULU MAKALELER.. 238

ENERJİ TÜKETİMİNİN ÇEVRE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA   239

Ülkü ÖZBAY.. 239

ÇANAKKALE’DE JEOMORFOLOJİK BİRİMLER ÜZERİNDE YANLIŞ ARAZİ KULLANIMI UYGULAMALARI: SARIÇAY (KOCAÇAY) DELTASI ÖRNEĞİ. 251

Mehtap BAYRAK.. 251

TÜRKİYE’DE KURULMUŞ YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. 273

Ayşegül ERTUĞRUL

.. 273

KENTSEL GIDA REJİMLERİ VE YENİ KAMUSALLIKLARDAN ÖRNEKLER, ALTERNATİFLER

Uygar D. YILDIRIM

ARTICLES IN ENGLISH

ARTICLES ON FINANCE, MARKETING, LANGUAGE, ORGANIZATION, LITERATURE.. 286

AN OVERVIEW OF READING IN SECOND LANGUAGE

Eda YUCA.. 305

ART IN THE PUBLIC AREA.. 322

Ferrah Nur DÜNDAR.. 322

A CASE STUDY OF EVALUATION THE SHIP PERFORMANCES. 331

Ramazan YILDIZ.. 331

POWER DYNAMICS AND DYSTOPIA IN A CLOCKWORK ORANGE: A NEW HISTORICIST PERSPECTIVE   348

Gökçen KARA.. 348