Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar (4) - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar (4)

200.00 TL

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE KİTAP BÖLÜMLERİ. 5

 MATEMATİK ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE MATERYAL VE YARDIMCI KAYNAK KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yeliz ÇELEN.. 6

Sevilay ERDOĞAN.. 6

 POSTMODERNİST DÜNYADA POSTFEMİNİST SÖYLEMLER:  FEMİNİZMİN ÇIKMAZLARI

Bahtinur MÖNGÜ.. 23

 VANDALİZM VE ÇETELEŞME

Ayla AKBAŞ. 43

 ÇALIŞANLARDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK OLUŞTURMA YOLLARI

Mehmet YILDIRIM... 68

 DENEY HAYVANLARIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARDA ARAŞTIRMA SÜRECİ: TEMALAR VE İŞLEYİŞ

Sezen KIŞLAL. 83

 MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINDAN ISPARTA MEBUSU HAFIZ İBRAHİM DEMİRALAY ve TBMM’NE GİRİŞ SÜRECİ

Aslıhan KILINÇ. 88

 OSMANLI MİMARLIĞINDA ETNODİNSELLİK VE RUM ÖRNEĞİ VASİLAKİS İOANNİDİS (1889-1903)-YANKO İOANNİDİS

Rahşan TOPTAŞ. 96

 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HİZMET KALİTESİ MODELLERİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Sercan HATİPOĞLU.. 112

 ULUSLARARASI METİNLERDE SOSYAL GÜVENLİK

Gülhan GÜVEN ÇEPNİ. 127

 KUR’AN BELÂGATINA FARKLI BİR YAKLAŞIM: MUHAMMED EL-CÜRCÂNÎ’NİN MEÂNÎ İLMİ ÖZELİNDEKİ YAKLAŞIMI

Mehmet Emin ŞAHİN.. 140

 İNGİLİZCE KİTAP BÖLÜMLERİ

 BETWEEN WAR AND PEACE: NEW SECURITY ISSUES

Deniz ALCA.. 158

 THE RELATIONSHIP OF EMOTIONAL STATE AND THE PERCEPTION OF GOD WITH ATTACHMENT TO GOD: EXAMPLE OF ADULTS WITH CHRONIC DISEASES

Fatma Sağlam DEMİRKAN.. 172

 TEACHING VOCABULARY AND PRONUNCIATION TO YOUNG LEARNERS

Gülşen PATLAR KOCA.. 190