Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar (5) - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

Sosyal Bilimlerde Aktüel Araştırmalar: Etkiler-Sonuçlar (5)

200.00 TL

Kitap Hakkında

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE MAKALELER.. 

 FRANSIZCADAN TÜRKÇEYE İSTILAHAT LÜGATI (DICTIONNAIRE FRANÇAIS-TURC DES TERMES TECHNIQUES) ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ali ÇİÇEK

 BANAL MİLLİYETÇİLİK PERSPEKTİFİNDEN TÜRKİYE’DE FUTBOL

Nermin KILIÇ AKOĞLAN

Ayşe KÜÇÜK

 TÜRKİYE’NİN MODERNLEŞMESİNE ZAMAN ÜZERİNDEN BAKMAK

Mezher YÜKSEL

 ÜÇ BOYUTLU GÖRSEL ŞEKİL ALGISINDA NESNENİN YÜZEY MALZEMESİNİN ÖNEMİ

Dicle N. DÖVENCİOĞLU

 SİNİRBİLİM ALANINDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN TEKNİKLER VE DAVRANIŞ TESTLERİ

Sezen KIŞLAL

 HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ KATILIMININ ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Sercan HATİPOĞLU

 İSLAM HUKUKU EKSENİNDE KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE EHLİYETE ETKİSİ

İsmail YILMAZ

 NÂSIR MEKÂRİM ŞÎRÂZÎ’NİN el-AHLÂK fi’l-KUR’AN ESERİ BAĞLAMINDA KUR’ÂN’IN AHLÂK İLKELERİNE DAİR GÖRÜŞLERİ

Mehmet Emin ŞAHİN

 DOĞU AKDENİZ ENERJİ KAYNAKLARI VE TÜRKİYE’NİN KONUMU

Çağlar ÖZER.. 127

 CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRK MÜZİĞİNİN EĞİTİM KURUMLARI VE RADYOLARDAN YASAKLANMASI UYGULAMASININ MÜZİK DENETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEHMET SAİT HALİM GENÇOĞLU

FRANKFURT, BIRMINGHAM VE CHICAGO OKULLARININ POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZİK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN GEÇMİŞ VE GÜNCEL PERSPEKTİFLERİ

CİHAN TABAK

İNGİLİZCE MAKALELER

 WARMTH OR COMPETENCE? UNDERSTANDING SOCIAL DISTANCE TOWARDS TURKISH IMMIGRANTS FROM BULGARIA AND ALEVIS THROUGH THE STEREOTYPE CONTENT MODEL AND INTERGROUP ANXIETY

Leman KORKMAZ

Gülçin AKBAŞ

Yağmur ŞIMŞEK

Berfin GÖKKAYA

Remziye Ceren KURUL

 ON FEMINISM AND CRITICAL THEORIES

Melek KAYMAZ MERT

 PHONETICS IN LANGUAGE TEACHING

Müfit ŞENEL

 THE EFFECT OF TEACHING THE 3RD GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY LESSON WITH A SMART BOARD ON STUDENT SUCCESS

Yeliz ÇELEN

Mehmet AKIN

 SMART CONTRACTS AND FORENSIC ACCOUNTING

ENGİN BOZTEPE