TÜRKİYENİN YASAKLADIĞI SOVYETLER BİRLİĞİ KARŞITI YAYINLAR/ Azerbaycanlılardan İdil-Urallılara Türkistanlılardan Kuzey Kafkasyalılara - Kalan Basım Yayım Dağıtım (Kalan Yayınları)

TÜRKİYENİN YASAKLADIĞI SOVYETLER BİRLİĞİ KARŞITI YAYINLAR/ Azerbaycanlılardan İdil-Urallılara Türkistanlılardan Kuzey Kafkasyalılara

180.00 TL

Kitap Hakkında

...

İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemdeki Türkiye - Sovyetler Birliği ilişkileri, Soğuk Savaş atmosferinin yarattığı algının gölgesinde kalmıştır. İki kutuplu dünyada zaman zaman yaşanan yumuşamalara rağmen, ABD – NATO cephesinde konumlanan Türkiye için, Sovyetler Birliği en hafif tabirle sürekli bir “tehdit” sayılmıştır. Bu yaklaşım iki devlet arasında daha önce yaşanmış yakınlığın göz ardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. Soğuk Savaş dönemindeki parametrelerle şekillenmiş bir yaklaşım İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemdeki, daha somut ifadesiyle Atatürk dönemindeki Türk – Sovyet ilişkilerinin yakınlığı karşısında muhtemelen şaşkınlık duyacaktır. Elbette durum, ideolojik bir ortaklıktan öte jeopolitik değerlendirmelerin sonucuydu. Büyük iddia ve umutlarla sahneye çıkan Sovyetler Birliği, zorlu bir mücadelenin neticesinde varlığını konsolide ederken, Çarlık Rusyasının baskısından nihayet özgürlüğe adım attıklarını düşünenerek, kendi milletleri için özerklik ya da bağımsızlık arayışına girenlerle de karşı karşıya kaldı. Bu kitap, Sovyetler Birliği’ni kuran kadro karşısında yenilen Türk ve Müslüman unsurların, sonrasında Sovyetler Birliği’ne karşı giriştikleri bağımsızlık mücadelesinin bir boyutunu, Türkiye özelinde ele almaktadır. Türkiye’nin Sovyetler Birliği’ne karşı mücadeleye girişen Türk ve Müslüman unsurların çıkardığı yayınlara karşı sergilediği tutum kitabın ana eksenini oluşturmaktadır. Konu basit bir sansür tutumunun ötesinde, devletlerarası politikayı ilgilendiren boyutuyla önemlidir.